نتایج جستجو برای عبارت :

تحقیق آماده دعوی - 6 برگ وورد قابل ویرایش

 
– 13 صفحه وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده سوگند از ادله اثبات دعوی – 13 صفحه وورد قابل ویرایش
الف:مبحث اول:کلیات
۱- بند اول:تعریف قسامه
۲- بند دوم: قلمرو قسامه
ب:مبحث دوم:اقامه قسامه
۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)
۲-بند دوم:قسامه مدعی
۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر
ج:مبحث سوم: تعداد قسم
۱- بند اول :تعداد قسم در قتل
۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات
تحقیق آماده سوگند از ادله اثبات دعوی – 13 صفحه وورد قابل ویرایش
 
تحقیق آماده سوگند از ادله اثبات دع
تحقیق آماده قوه قضائیه در آمریکا - 19 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده قوه قضائیه در آمریکا - 19 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده قوه قضائیه در آمریکا - 19 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده قوه قضائیه در آمریکا - 19 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده قوه قضائیه در آمریکا - 19 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده قوه قضائیه در آمریکا - 19 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده قوه قضائیه در آمریکا - 19 برگ وورد قابل ویرایش قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا[1] اصل سوم
تحقیق آماده دعوی - 6 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده دعوی - 6 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دعوی - 6 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دعوی - 6 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دعوی - 6 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دعوی - 6 برگ وورد قابل ویرایش دعوی و تعریف آن تعریف مدعی از مدعی علیه مقررات مربوط به مدعی علیه اقرار به حقوق مدعی – انکار- سکوت – مدعی علیه طرق حکومت هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق) حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی) نیروها
تحقیق آماده خرید و فروش دین پولی (تنزیل) - 40 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده خرید و فروش دین پولی (تنزیل) - 40 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده خرید و فروش دین پولی (تنزیل) - 40 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده خرید و فروش دین پولی (تنزیل) - 40 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده خرید و فروش دین پولی (تنزیل) - 40 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده خرید و فروش دین پولی (تنزیل) - 40 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده خرید و فروش دین پولی (تنزیل) - 40 برگ وورد قابل ویر
تحقیق آماده معدن سرب نخلک - 45 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده معدن سرب نخلک - 45 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده معدن سرب نخلک - 45 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده معدن سرب نخلک - 45 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده معدن سرب نخلک - 45 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده معدن سرب نخلک - 45 برگ وورد قابل ویرایش چکیده معدن سرب نخلک یکی از قدیمی ترین معادن ایران می باشد . تجهیزاتی که در معدن مورد استفاده قرار می گیرند همگی از نوع ابتدایی بوده و کار با آنه
تحقیق آماده دعوی - 6 ص وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده دعوی - 6 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دعوی - 6 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دعوی - 6 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دعوی - 6 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دعوی - 6 ص وورد قابل ویرایش «دعوی» تعریف دعوی چون تعریف قضا و شرایط دادرسی و آداب آن را اقرار کنیم به معنی دعوی و ارکان آن که عبارت از مدعی- مدعی علیه مدعی به و جواب دعوی است می‌پردازیم. دعوی در لغت به معنی طلب آمده است. خداوند درباره اهل بهشت
تحقیق آماده FTP PROTOCOL در سیستم و شبکه - 10 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده FTP PROTOCOL  در سیستم و شبکه - 10 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده FTP PROTOCOL  در سیستم و شبکه - 10 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده FTP PROTOCOL  در سیستم و شبکه - 10 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده FTP PROTOCOL  در سیستم و شبکه - 10 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده FTP PROTOCOL  در سیستم و شبکه - 10 برگ وورد قابل ویرایش  با استفاده از امکانات خادم ttp می‌توان با یک خادم لینوکس و از طریق خط فرمان و یا مرور
تحقیق آماده مدیران و خلاقیت - 16 صفحه وورد
تحقیق آماده مدیران و خلاقیت - 16 صفحه وورد تحقیق آماده مدیران و خلاقیت - 16 صفحه وورد تحقیق آماده مدیران و خلاقیت - 16 صفحه وورد تحقیق آماده مدیران و خلاقیت - 16 صفحه وورد تحقیق آماده مدیران و خلاقیت - 16 صفحه وورد «نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری در آموزشگاهها» در جهان شتابان و پیچیده امروز تحولات و رخدادها آنچنان سریع و گسترده است که مدیریت حاکم بر آن را هر روز با مسائل و موضوعات فرهنگی، اجتماعی ... که از تازگ
 
 
الف:مبحث اول:مفهوم اقرار
۱- بند اول:معنای لغوی
۲- بند دوم: معنای اصطلاحی
ب:مبحث دوم :اقسام اقرار
۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای
۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر
۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی
۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی
۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب
۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی
۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه
۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر
تحقیق آم
تحقیق آماده میلاد و کودکی پیامبر - 16 صفحه وورد
تحقیق آماده میلاد و کودکی پیامبر - 16 صفحه وورد تحقیق آماده میلاد و کودکی پیامبر - 16 صفحه وورد تحقیق آماده میلاد و کودکی پیامبر - 16 صفحه وورد تحقیق آماده میلاد و کودکی پیامبر - 16 صفحه وورد تحقیق آماده میلاد و کودکی پیامبر - 16 صفحه وورد وقوع حوادث در شب میلاد پیامبر سال و ماه و روز ولادت پیامبر اقوال مهم در مورد روز ولادت پیامبر پدر و مادر پیامیر القاب پیامبر دوران شیرخوارگی پیامبر بازگشت به آغوش خان
 
الف:مبحث اول:تعریف شهادت
۱- بند اول :معنای لغوی
۲- بند دوم :معنای اصطلاحی
ب:مبحث دوم:بینه و شهادت
۱- بند اول :معنای بینه
۲- بنددوم: انواع بینه
۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران
ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد
۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر
د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد
۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری
۲- بند دوم:نظریه قانون مصر
ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت
۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله
۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس
۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر
ی:م
تحقیق اماده رزین ها - 19 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق اماده رزین ها - 19 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده رزین ها - 19 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده رزین ها - 19 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده رزین ها - 19 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده رزین ها - 19 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده رزین ها - 19 برگ وورد قابل ویرایش - تاریخچه رزین های تعویض یونی رزین های تعویض یونی ذرات جامدی هستند که می توانند یون های نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یو
مرحله جدید فروش اینترنتی ایران خودرو از روز یک شنبه -20 بهمن ماه- آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت نیز ادامه خواهد داشت. در طرح پیش فروش اعتباری ایران خودرو، مشتریان امکان ثبت نام برای انواع محصولات این شرکت را دارند.
در طرح پیش فروش ایران خودرو ویژه دهه فجر، موعد تحویل خودروها برای مردادماه 99 خواهد بود.
آغاز ویرایش قراردادهای معوق مشتریان
ایران خودرو طی اطلاعیه ای که در تاریخ دهم دیماه، برای نمایندگی‌هایش منتشر کرده، خبرهای جدیدی به مشتر
مقاله به سوی نسل بعدی جمعیت
جهت دانلود و مشاهده فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید.
دانلود مقاله به سوی نسل بعدی جمعیت
به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی بسم الله الرحمن الرحیم فرمت فایل ... مقاله درباره برنامه ریزی آموزشی 7 صفحه به شکل ورد مقاله در خصوص به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه  به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی فرمت: doc تعداد صفحه: 33 دسته بندی: وورد نوع فایل: word (doc) (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد
معماری ایران در دوره مغول
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 144 صفحه
هلاکو و جانشینان او که زندگی به شیوة ایلیاتی و چادرنشینی را ترجیح می‌دادند و غالباً زمستان‌ها در مناطق گرم‌تر بین النهرین، و تابستان‌ها در دشت‌های سرسبز شمال غربی ایران در چادرها سکونت داشتند، به امر معماری و ساختمان توجهی نداشتند؛ بنابراین آن‌چه از نیمة دوم شدة سیزدهم میلادی، از معماری در این من
مجموعه‌ی نرم افزاری آفیس رو مطمئناً همتون اسمشو شنیدین. مثل Word، Excel، Power Point و ... . یک نفر برنامه نویس باید با نرم افزارهای زیادی کار کرده باشه و آشنایی‌ای هم داشته باشه. هر چند که کم باشه. ممکنه بگید نرم افزارهای آفیس خیلی راحته و همه بلدند که باهاش کار کنن :-) ولی اصلاً اینطور نیست. بعضی از امکانات آفیس هست که اصلاً شما اسمش رو هم نشنیدین و نمی‌دونید که اصلاً کارش چیه. خود منم هم همینطور هستم. نمی‌گم که کامل بلد هستم.
توی بعضی پروژه‌ها ممکنه نی
ای لشکر مجاهدین آماده‌باش آماده‌باشبهر نبرد دشمنان آماده‌باش آماده‌باشفداییان اسلامیم و سوی جانان می‌رویمبا عشق دیدار خدا ما سوی رضوان می‌رویمچون عشق پاک کبریا در جان ما افکنده شدما چون علی مرتضی شیری به میدان جهادمثل سهاب بر جهاد آماده‌باش آماده‌باشما سربازان خالد و فاروق اعظم گشته‌ایمما با خدای لا یظال مردانه پیمان بسته‌ایمتا فتح دین مصطفی ماتم بگردانید فداای عاشق دین خدا آماده‌باش آماده‌باششوق شهد شهادت را در جان و دل داریم
دردفاع ازسپاه قهرمان آماده ایم/بهردین وانقلاب وشیعیان آماده ایم/پاسدارباولایت مردمیدان جهاد/برنبردجاودان بادشمنان آماده ایم/دشمن از روی خباثت طعنه داردبرسپاه/بهرنابودی شیطان هرمکان آماده ایم/پاسداربابصیرت خادم این ملت است/برصدورگام دوم درجهان آماده ایم/ماهمه سرباز رهبر دررکابش پرخروش/بهرفتح قدس هم ای دوستان آماده ایم/دوره آخرزمان وفصل هم عهدی رسید/برظهورت حضرت صاحب زمان آماده ایم/
حل مسائل برنامه ریزی خطی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc  ( قابل ویرایش و آماده پرینت  ) تعداد صفحه : 98 صفحه   مدل شبکه  عصبی برای LP را به صورت زیر تعریف می کنیم: (2ـ14)                                   که در آن          ...دریافت فایل
اخلاق لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc  ( قابل ویرایش و آماده پرینت  ) تعداد صفحه : 23 صفحه        کارهای نیک و بدی که انسان سر می زند ممکن است با اراده و اختیار انجام شود یا از روی تقلید دیگران   صادر شود . مثلا ممکن است انسان راستگو یا مهمان نواز باشد ولی این عمل نیک ، دارای ریشه ثابت در نفس و جان او نباشد بلکه بصورت تقلیدی از دیگران صادر می شود . بدین معنی که شخصی راستگو بوده ، این انسا ...دریافت فایل
موسسه مهندسین کامپیوتر باسابقه درخشان چندین دهه 
انجام کلیه پروژه های دانشجویی,مقالات,پایان نامه ها,تحقیق
تایپ و ترجمه, پروژه های برنامه نویسیc#و....,پاورپوینت,وورد ,اکسس و..
تیم متخصص شامل مهندسین کامپیوتر و دانشجویان رشته های علوم پزشکی جهت انجام خدمات فوق الذکر.
 رضایت شما,هدف امروز و فرداهای ما
راه های ارتباطی با موسسه
www.computereng.1021@gmail.com
تحقیق در مورد مهدویّت و مسائل کلامى جدید لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 13 صفحه  قسمتی از متن .doc :    مهدویّت و مسائل کلامى جدید اشارهدر این نوشتار، ابتدا به تفاوت «فلسفه‏ى دین» و «کلام جدید» اشاره مى‏شود، سپس «تعریف دین از منظر دین پژوهى جدید» صورت مى‏گیرد، پس از آن، تقسیم «دین» به «ادیان سنّتى» و «ادیان دنیوى»، و تقسیم «ادیان سنّ ...دریافت فایل
علم اخلاق اسلامى لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc  ( قابل ویرایش و آماده پرینت  ) تعداد صفحه : 26 صفحه اگر به سهم و تاثیر اخلاق در اسلام، که یکى از ارکان سه گانه اسلام یعنى عقاید و احکام و اخلاق است، توجه و عنایت‏شود، و اگر گفتار پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم به یاد آید که تمام و کامل ساختن مکارم اخلاق را غایت‏بعثت‏خود اعلام فرموده است (بعثت لاتمم مکارم الاخلاق علیکم بمکارم الاخلاق فان ربى بعثنى بها)، و
فلسفه واخلاق لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc  ( قابل ویرایش و آماده پرینت  ) تعداد صفحه : 33 صفحه سه نوع تفکر که به اخلاق رابطه دارد. سه دسته از مکتبهای اخلاقی از نظر اعتقادی 1 – مکتب هایی که معتقد اند مفاهیم اخلاقی از هیچ واقعیتی حکایت نمی کنند. (تحلیل این نظریه) 2 – مکتب هایی که سرچشمه اخلاق را در طبیعت و خواسته های طبیعی انسان می دانند یا محکوم قوانین طبیعت می شمارد. مکتب لذت گرایی شخصی مکتب اپیکوریسم (اشک ...دری
ازدواج دانشجویی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc  ( قابل ویرایش و آماده پرینت  ) تعداد صفحه : 13 صفحه به اعتقاد کارشناسان خانواده بالا بودن میزان مهریه در میان خانواده ‌ ها از یک سو باعث افزایش تجملات ازدواج و فشار آوردن به اقشار کم درآمد شده و از سوی دیگر پیوند مقدس خانواده را متزلزل می سازد وهمچنین بالا بودن میزان مهریه باعث می ‌ شود که جوانان نسبت به امر ازدواج از خود رغبت نشان ندهند . بنا بر این بهتر است برا
تاریخچه گیاه شناسی کیوی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 11 صفحه انسان از بدو پیدایش تا کنون با دستیابی تدریجی به نتایج علوم و فنون مختلف همواره سعی کرده است از طریق به کارگیری این نتایج و امکانات موجود در طبیعت و ابزار ساخته دست خود از همة موهبت های مادی و معنوی کائنات بهره مند شود ، که استفاده از میوه ها یکی از آنهاست ، در خصوص میوه ها ، شناخت انواع آن و آگاهی از خواص و ترکی
حکومت و اخلاق از دیدگاه امام علی علیه السلام لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc  ( قابل ویرایش و آماده پرینت  ) تعداد صفحه : 44 صفحه یکى از برنامه‏هاى اصلاحى حضرت على(ع) در دوره زمامدارى، گماشتن نیروهاى شایسته، کارآمد و صالح در مصادر امور حکومت بود. زیرا استقرار و دوام حکومت به ویژه با شاخصه‏هاى دیندارى و عدالت، بدون کارگزاران شایسته عملى نخواهد بود. از این‏رو، یکى از مقوله‏هاى مهم و مورد توجه جدى امام على(ع)، ک
WOMEX یا World Music Expo پروژه‌ای است که به‌منظور گسترش موسیقی ملل و حمایت از آن برپا شده است. میزبان اصلی این پروژه کشور آلمان و شهر برلین است اما برنامه هرساله‌اش در کشورهای دیگر اروپایی نیز برگزار می‌شود. فعالیت‌های مختلف این پروژه شامل برگزاری کنفرانس‌، نمایش‌، کنسرت است و بخش جوایز را هم دربردارد. سایت WOMEX اعلام کرد که امسال (۲۰۱۹) جایزه هنرمند وومکس به کیهان کلهر،‌آهنگساز و نوازنده ایرانی تعلق گرفته است.
این جایزه در اکتبر ۲۰۱۹ در بیست و پ
نمونه سوالات کل کتاب جغرافیا دوازدهم
نمونه سوالات کل کتاب جغرافیا دوازدهم     مشخصات فایل: فرمت فایل: وورد، Word تایپ شده( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحات: بیش از 50 صفحه تعداد سوالات: بیش از 200 عدد سوال  کیفیت: بسیار عالی  نوع سوالات: تشریحی، تستی، جای خالی، صحیح و غلط و........ قسمتی از متن نمونه سوالات:   نمونه سئوالات درس یک از کتاب جغرافیای ( 3 ) 1- کدام یک از عوامل زیر موجب افزایش ویا کاهش موقعیت واعتباریک سکونتگاه می گردد. الف احداث یک خط
فایل آماده به چاپ لیبل آبلیمو (طرح آبلیمو طبیعی قالب دار)
دانلود فایل آماده به چاپ لیبل آبلیمو (آبلیمو طبیعی قالب دار). طرح لایه باز لیبل و برچسب آبلیموی طبیعی توضیحات و مشخصات فایل: قابل ویرایش مد cmyk بهترین حالت برای چاپ رزولیشن 300 قابل ویرایش لایه باز برنامه مورد نیاز فتوشاپ psd تعداد فایل یک عدد ...
PDF to Word Converter v1.0.40 [Unlocked] – اپلیکیشن مبدل سریع فایل pdf به wordنسخه آنلاک شده و کامل به ارزش 19.99 دلار برای اولین بار در ایران
وورد و پی دی اف را می توان دو دسته از پر استفاده ترین فرمت های موجود در دستگاه های هوشمند دانست به گونه ای که تمامی دانشجویان و دانش اموزان مقالات خود را در قالب این دو فرمت ذخیره کرده و بیشتر ادارات مدارک ما را به صورت دیجیتالی و در فرمت پی دی اف در اخیتار دارند. گاه برای تمامی ما پیش می آید که یکی از فایل های PDF خود را در قالب wor
موسسه مهندسین کامپیوتر باسابقه درخشان چندین دهه 
انجام کلیه پروژه های دانشجویی,مقالات,پایان نامه ها,تحقیق
تایپ و ترجمه, پروژه های برنامه نویسیc#و....,پاورپوینت,وورد ,اکسس و..
تیم متخصص شامل مهندسین کامپیوتر و دانشجویان رشته های علوم پزشکی جهت انجام خدمات فوق الذکر.
 رضایت شما,هدف امروز و فرداهای ما
راه های ارتباطی با موسسه
09220183361 :tell
gmail: www.computereng.1021@gmail.com
Id telegram: computereng1021
Instagram :computerengproj
chanel telegram: @computereng1021proj
 
 
طرز تهیه سس قارچ خوش طعم و خوشمزه
سس قارچ خامه ای سسی خوش طعم و چاشنی ای فوق العاده برای انواع غذاهای گوشتی و غیر گوشتی است. سس قارچ با خامه و یا شیر میتواند تهیه شود اما در حالت کلی سس قارچ راحت و آسان قابل تهیه کردن است و در آماده سازی مواد اولیه آن به مواد خاص و غیر قابل دسترسی نیاز نیست. این سس را میتوانید در منزل و تنها در چند دقیقه به راحتی آماده کنید. سس قارچ برای پاستا ، سیب زمینی سرخ کرده، همبرگر، مرغ، هات داگ و… استفاده میشود. ا
طرح درس فارسی پایه اول نگاره 2 بچه ها آماده
 تعداد صفحات طرح درس نگاره دو : 2 صفحه
فرمت طرح درس نگاره 2 : word و قابل ویرایش
شرح مختصری از طرح درس بچه ها آماده
 
لینک دانلود فایل
 
https://drsifile.com/downloads/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-2-%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a2%d9%85%d8%a7/
بخشیدن آدم ها راحته ؛ اما اعتماد کردنِ دوباره نه
 
 
‏کسی که نمیخوادت‏دنبال نزدیک ترین دوراهی میگرده(:
 
 
‏از گل کاشتن تو حیاط خونه ی کسی که بهش آب نمیده دست بردارید
 
 
باغ عروسی در شرق تهران
باغ عروسی تشریفات عروسی تشریفات مجالس  خدمات مجالس
 
کسب تخصص و وورد تضمینی به بازار کار در بهترین آموزشگاه کامپیوتر پرتو 
کلاس آموزش فتوشاپ
کلاس های آموزش icdl
آموزشگاه طراحی سایت
 استخدام شرکت pmk در تهران
 
 شرکت معتبر pmk در سطح #تهران و کرج جهت انجام پروژه های مالی خود به صورت تمام وقت و پاره وقت به رده های شغلی زیر نیاز دارد:
 
عناوین شغلی
حسابدار
کمک حسابدار
 
متقاضیان واجد شرایط می توانند با اطلاعات درج شده در آگهی تماس حاصل فرمایند.
 
 88824985
 
 
باغ عروسی در شرق تهران
باغ عروسی تشریفات عروسی تشریفات مجالس  خدمات مجالس
 
کسب تخصص و وورد تضمینی به بازار کار در بهترین آموزشگاه کامپیوتر
کلاس آموزش فتوشاپ
آموزشگاه طرا
✳️ استخدام آزمایشگاه حجت در تهران
 
آزمایشگاه حجت واقع در #تهران ار افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
 
کارشناس علوم آزمایشگاهی
همکاری در بخش فنی و نمونه گیری
 
متقاضیان واجد شرایط می توانند با اطلاعات درج شده در آگهی تماس حاصل فرمایند.
 
☎️ 02144271346
 
باغ عروسی در شرق تهران
باغ عروسی تشریفات عروسی تشریفات مجالس  خدمات مجالس
 
کسب تخصص و وورد تضمینی به بازار کار در بهترین آموزشگاه کامپیوتر
کلاس آموزش فتوشاپ
آموزشگاه طراحی سای
بتن آماده به عنوان یک کالا محسوب می شود و به همین علت قیمت بتن آماده از بتن های دیگر گرون تر است. ولی چون بتن آماده یک سری صرفه جویی ها و کنترل کیفیت در ساختش انجام می شود قیمت بیشتر بتن آماده را جبران می کند و شما از سیمان کمتری استفاده می کنید و مرغوبتری را دارا می باشد.
بتن ها انواع مختلفی دارند اما این که کدام یک از آنها کارای بیشتری برای شما دارد اهمیت دارد. یکی از ویژگی های بتن اماده سرعت بخشیدن به پروژه ساخت و ساز شما می باشد برای کار شما ن
استخدام هلدینگ خوارزمی
 
هلدینگ خوارزمی واقع در #تهران جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:
 
عنوان شغل
کارشناس اخذ ویزا
 
متقاضیان محترم لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمایید.
 
 hr@khaarazmi.org
 
باغ عروسی در شرق تهران
باغ عروسی 
تشریفات عروسی 
تشریفات مجالس 
خدمات مجالس
 
کسب تخصص و وورد تضمینی به بازار کار در بهترین آموزشگاه کامپیوتر
فکر کنید یک مقاله یا یادداشت ده صفحه ای را در اختیار فیشنگار قرار می‌دهید و او تصمیم می‌گیرد که آن را بخواند. او مطلب را در یک فایل وورد کپی می‌کند و در هنگام مطالعه قضاوت‌ها و نتیجه گیری‌هایی که نویسنده انجام داده را حذف می‌کند. با همین سبک تا انتهای مقاله می‌رودو سپس به صدر مطلب برمی‌گردد. حالا باقیمانده مطالب که تقریبا استناد و شواهد اصلی نویسنده است را به طرز دلخواه خود مرتب می‌کند و هر کدام که متناسب با موضوعات پژوهش خود ببیند با هش
بتن آماده به عنوان یک کالا محسوب می شود و به همین علت قیمت بتن آماده از بتن های دیگر گرون تر است. ولی چون بتن آماده یک سری صرفه جویی ها و کنترل کیفیت در ساختش انجام می شود قیمت بیشتر بتن آماده را جبران می کند و شما از سیمان کمتری استفاده می کنید و مرغوبتری را دارا می باشد.
بتن ها انواع مختلفی دارند اما این که کدام یک از آنها کارای بیشتری برای شما دارد اهمیت دارد. یکی از ویژگی های بتن اماده سرعت بخشیدن به پروژه ساخت و ساز شما می باشد برای کار شما ن
✳️ استخدام سه رده شغلی در تهران
 
از واجدین شرایط ذیل جهت کار در #تهران دعوت به همکاری می نماییم:
 
عناوین شغلی
فروشنده جهت لوازم لوکس منزل
صندوقدار
انباردار (آقا)
 
متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند با شماره های اعلام شده تماس حاصل نمایند.
 
09213504009
☎️ 02126350037
 
_________________________________
 
 
باغ عروسی در شرق تهران
باغ عروسی تشریفات عروسی تشریفات مجالس  خدمات مجالس
 
کسب تخصص و وورد تضمینی به بازار کار در بهترین آموزشگاه کامپیوتر پرتو 
کلاس آموز
 مبانی نظری سواد مالی و رفاه مالی
جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید
دانلود مبانی نظری سواد مالی و رفاه مالی


مبانی نظری سواد مالی و رفاه مالی  پیشینه ومبانی نظری سواد مالی و رفاه مالی توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی نظری پیشینه تحقیق سواد مالی رفاه مالی. مقاله نظریه شخصیت میلون، این فایل با فرمت Word، با حجم 29 صفحه و قابل ویرایش می باشدپیشینه ومبانی نظری سواد مالی و رفاه مالی توضیحات: فصل دوم پایان نامه کار
 مبانی نظری سواد مالی و رفاه مالی
جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید
دانلود مبانی نظری سواد مالی و رفاه مالی


مبانی نظری سواد مالی و رفاه مالی  پیشینه ومبانی نظری سواد مالی و رفاه مالی توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی نظری پیشینه تحقیق سواد مالی رفاه مالی. مقاله نظریه شخصیت میلون، این فایل با فرمت Word، با حجم 29 صفحه و قابل ویرایش می باشدپیشینه ومبانی نظری سواد مالی و رفاه مالی توضیحات: فصل دوم پایان نامه کار
دانلود گزارش کارآموزی آماده رشته حقوق word , pdf ( فرم کارورزی تکمیل شده ) ( آماده تحویل به استاد )
معرفی محصول: * فرم های تکمیل شده کارآموزی رشته حقوق با تمام جزئیات به همراه گزارش کارآموزی * بدون نیاز به مراجعه به محل کارآموزی * قابل استفاده برای همه گرایش های حقوق در مقاطع کاردانی و کارشناسی * قابل ویرایش جهت ورود اطلاعات شخصی و تحصیلی (این گزارش به نحوی تهیه گردیده که محدود به اداره و سازمان و شرکت خاصی نباشد و شما می توانید نام محل مورد نظر خود ر
قالب آماده ورد پرس
قالب آماده ورد پرسی برای طراحی راحتر سایت . قالب خبری جی نیوز یک قالب زیبا برای سایت های خبری می باشد ...
دریافت فایل
, قالب آماده وردپرس , دانلود قالب آماده وردپرس , قالبهای آماده وردپرس , فروش قالب آماده وردپرس , قالب آماده وبلاگ وردپرس , استفاده از قالب آماده در وردپرس , قالب آماده وردپرس املاک , قالب آماده وردپرس انگلیسی , قالب آماده برای وردپرس , دانلود قالب آماده سایت وردپرس , قالب آماده وردپرس رایگان , قالب سایت آماده وردپ
و از تو میپرستند ان حقست 53 سوره 10 یعنی انچه در باره علی علیه السلام میگویی و بکو اربپروردگارم که انچه در باره علی ع میگویم حق است و شما خدارا در مانده نکنید ابان بن تعلب گوید بامام صادق ع عرصکردم قربانت تدایتعالی فرماید خودرا بکردنه نینداخته 11سوره90 حصرت فرمود کسی را  که خدا ببرکت ولایت ما گرامیش داشته از کردنه گدشکه است وماهستیم ان گردنه یی که هر کس وورد شود نجات یابد  راوی گوید من خاموش بودم باز حصرت فرمود نمیخو اهی بتو حرفی اموزم و افاده ک
من قبلنا یه تحمل خیلی بالا داشتم برای هضم و جذب حرفای بقیه.
 
یعنی ممکن بود ساعتها با یکی صحبت کنم
 
که بفهمم چی میگه.
 
اون وسطا (قبلنا هم گفتم) که گاهی مخاطب من رو خرد هم میکرد، ولی من همچنان صبور ادامه میدادم.
 
الان کلا یه بار فرصت میدم، اگه ببینم کسشر میگه میگم اوکی تو بهتر میفهمی قربان شما سیکدیر.
 
یارو زنگ زده، میگه من از تو بهتر میفهمم! نیم ساعت بهش کلی لینک و کی وورد دادم، از روی تنبلی زنگ زده به من که اطلاعات بگیره، بهش لینک و اطلاعات داد
☕️ فال چای  چهارشنبه 23 بهمن☕️
          تاریخ : 23 بهمن 1398
فروردین# :سرمایه ای پایدار☕️
اردیبهشت#:رهایی از مشکلات☕️
خرداد# :شک و بد گمانی☕️
تیر# :حسادت های بی جا☕️
مرداد# :جشن نامزدی☕️
شهریور# :میزبانی از فردی عزیز☕️
مهر#:دیداری لذت بخش☕️
آبان #:مهمانی کوچک☕️
آذر# :دوستاتی خوب☕️
دی# :ناراحتی روحی☕️
بهمن# :دوری از معشوق☕️
اسفند#:بهبود شرایط جسمی☕️*************************************
یه عروسی لاکچری و خاطره انگیز 
باغ عروسی تشریفات عروسی تشریفا
دانلود کاربرگ جامع پیش دبستانی
فرمت فایل : PDF
تعداد صفحات 179 صفحه
شرحی مختصر از فایل :
کاملترین کاربرگ آموزش جامع پیش دبستانی با کیفیت بسیار عالی جهت آشنایی دانش آموزان پیش دبستانی با مفاهیم جامع آماده دانلود و دریافت می باشد توجه فرمایید کاربرگ های مفاهیم جامع برای کل سال تحصیلی می باشد و شما با دانلود پکیج کاربرگ جامع پیش دبستانی از اول تا اخر سال بی نیاز آز هر گونه کاربرگ در زمینه درس اموزش جامع پیش دبستانی خواهید بود جهت دانلود کاملترین
✳️ استخدام شرکت آرپانوش (ایستک) در تهران
 
شرکت تولیدی آرپانوش تولید کننده ماءالشعیرایستک جهت تکمیل کادر فروش خود در #تهران به تعدادی افراد واجد شرایط ذیل نیازمند است.
 
عنوان شغلی
ویزیتور تلفنی
 
ازمتقاضیان دعوت می گردد جهت تکمیل پرسشنامه از ساعت 12 الی 16 به نشانی مندرج در آگهی مراجعه فرمایند.
 
میدان ونک خیابان ملاصدرا بین شیخ بهائی و چمران پلاک 227
 
foroosh.tehran@istak.com
88623830
 
باغ عروسی در شرق تهران
باغ عروسی تشریفات عروسی تشریفات مجالس  خدم
مبانی نظری سند چشم انداز 1404

جهت دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود مبانی نظری سند چشم انداز 1404

سند چشم انداز 1404  پیشینه تحقیق و مبانی نظری سند چشم انداز 1404; فرمت: doc; تعداد صفحه: 32. دسته بندی: وورد. نوع فایل: word (doc) قابل ویرایش و اماده ی چاپ یا پرینت میباشد پیشینه ومبانی نظری تحقیق سند چشم انداز 1404پیشینه ومبانی نظری تحقیق سند چشم انداز 1404 .. در مبانی علمی چشم انداز به روشن ساختن مفهوم چشم انداز و تبیین تفاوت ها و ...مبانی نظری و پیش
انتظار بند بندِ وجودتو درگیره یه درده ناعلاج میکنه بعدم اروم و بی سر و صدا از بین میبرتت.
تو تازه یاد گرفتیما خیلی وقته گذاشتیم کنار...
روزگاری هم اگر دیوانه ات بودم ، گذشت جانان :)
تنها جایی که پشتم وایسادن پشت چراغ قرمز بود
بامن #سرد نباش سرما میخوری
من ‌تمامم،پر از این حالته بی حوصلگیست:)
از وقتی از کسی توقع ندارم زندگی زیباتر شده!
+ موندن بهتره یا رفتن؟- بستگی به آدمش داره(:
مثه برف باش زیبا ولی سرد :)
 
باغ عروسی در شرق تهران
باغ عروسی تشریفات
مبانی نظری سند چشم انداز 1404

جهت دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود مبانی نظری سند چشم انداز 1404


سندچشم انداز 1404  پیشینه تحقیق و مبانی نظری سند چشم انداز 1404; فرمت: doc; تعداد صفحه: 32. دسته بندی: وورد. نوع فایل: word (doc) قابل ویرایش و اماده ی چاپ یا پرینت میباشد پیشینه ومبانی نظری تحقیق سند چشم انداز 1404 پیشینه ومبانی نظری تحقیق سند چشم انداز 1404 .. در مبانی علمی چشم انداز به روشن ساختن مفهوم چشم انداز و تبیین تفاوت ها و ...مبانی نظری و پیشین
فال چاى صبح دوشنبه 28 بهمن 1398
 
☕️فروردین: عشقی که به زودی به سویتان خواهد آمد
☕️اردیبهشت: موفقیت و پیروزی
☕️خرداد: ازدواج و شروع زندگی مشترک
 
☕️تیر: دست و دلبازی
☕️مرداد: به پایان رساندن کاری مهم
☕️شهریور: خیرات میکنید
 
☕️مهر: پایان موضوعی دردآور
☕️آبان: حواستان را بیشتر جمع کنید
☕️آذر: دوستی با پسری کم تجربه
 
 ☕️دی: دست به کاری میزنید که سودی دربر ندارد
☕️بهمن: سرک کشیدن در کارهای شما
☕️اسفند: شخصی که با بی فکریهایش شما را می آ
✳️ استخدام اپراتور لیزر در تهران
یک مطب پزشک متخصص واقع در حوالی پونکِ #تهران جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:
اپراتور لیزر موی زائد (خانم)روابط عمومی بالاحداقل یک سال سابقه کار
⬅️ پاره وقت و تمام وقت با حقوق وزارت کار + پورسانت
متقاضیان محترم واجد شرایط درصورت تمایل به همکاری رزومه خود را به شماره واتساپ درج شده در آگهی ارسال نمایید.
09909236065
_____________________________ 
باغ عروسی در شرق تهران
باغ عروسی تشریفات عروسی تشریفات م
✳️ استخدام شرکت کیمیا آرا هرم در تهران
شرکت کیمیا آرا هرم (شرکت وارد کننده معتبر دارویی) در #تهران جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر نیازمند است:
فروشنده خانم (مشاور زیبایی)محدوده سنی 20 الی 35 سالجهت فروش محصولات بهداشتی در داروخانه
حقوق ثابت مکفی + پورسانت⏰ساعات کاری : بعدازظهرها به مدت 5 ساعت هر روز به جز جمعه
متقاضیان گرامی جهت تکمیل و ارسال رزومه، به اطلاعات درج شده در آگهی مراجعه فرمایید
s_vazin@yahoo.com 09372435526
 
 
باغ عروسی در شرق تهران
باغ عرو
 استخدام رئیس حسابداری مسلط به کلیه امور حسابداری در تهران
 
 یک شرکت معتبر تولیدی واقع در #تهران جهت تکمیل کادر اداری خود با شرایط زیر نیازمند است:
 
رئیس حسابداری  
کارمند رئیس حسابداری
با حداقل 7 سال سابقه کار مفید
مسلط به کلیه امور حسابداری واقعی و قانونی و شرایط کار
 
متفاضیان می توانند رزومه و سوابق کاری خود را به ایمیل اعلام شده در آگهی ارسال فرمایند.
 
 hr.poldco@gmail.com
 
باغ عروسی در شرق تهران
باغ عروسی 
تشریفات عروسی 
تشریفات مجالس 
خدم
با
سلام خدمت همراهان شرکت آرین بتن ، امروز می خواهیم درباره بتن آماده برای
شما دوستان عزیز صحبت کنیم که بتن آماده چیست؟، کاربرد ها و روش های تهیه
آن و ....
بتن آماده
بتن یک ماده صنعتی می باشد که در جهان بسیار از آن استفاده می شود و در انواع مختلفی تولید می شود. بتن
در واقع مخلوطی از آب، سیمان و سنگدانه های ریز و درشتی هستش که معمولا شن
وماسه یا سنگ شکسته می باشد.همانطور که میدانید سیمان موادی هستش که باعث
چسبندگی توده بتن می شود. بتن تر
 استخدام یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران
 یک شرکت معتبر بازرگانی در #تهران افراد واجد شرایط ذیل را استخدام می نماید:
حسابدار مجرب  مسلط به نرم افزارهای حسابداریمسلط به قوانین ، امور و شرایط مالیاتی و بیمهانجام امور حسابداری، بررسی و ثبت اسناد و بایگانی  .مسلط به حقوق مالیبا حداقل 3 سال سابقه کاریحقوق توافقی
علاقه مندان میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل و یا خط واتس اپ درج شده در آگهی ارسال نمایند.
 saratzbzs@gmail.com 09054203698
 
 
باغ عروسی در شرق ت
سوالات آزمون word تایپایران
 
 
 
سوالات آزمون word تایپایران تمامی سوالات آزمون با جواب فایل دانلودی zip(زیپ) فرمت فایل به صورت word و تعداد صفحات فایل 45 صفحه مطمعن باشید با دانلود این پکیج آزمون رو برای اول قبول می شوید. همراه با آموزش چگونه استفاده از این سوالات.   آموزش قبولی در آزمون وورد ...
دریافت فایل
تبدیل فایل pdf به word
حتما برای شما هم پیش آمده است که چگونه یک فایل با فرمت pdf را به فرمت word تبدیل کنید. فایل هایی که با فرمت pdf ذخیره سازی شده اند قابلیت دسترسی به محتوا، حذف و ویرایش ندارند که این امر برای بسیاری از کاربران آزاردهنده می باشد. در حالی که با تبدیل فایل pdf به word این مشکل برطرف می­ شود. در این مقاله به شما می­گوییم چطور این کار را انجام دهید.
نقش وب سایت ها در تبدیل فایل pdf به word
یکی از ساده ترین راه های تبدیل فایل pdf به word مراجعه به وب س
<link rel="stylesheet" href="http://sidaa.ir/css/affcss.css" /><div class="affsbt2 affsbt"><div class="contnr"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://sidaa.ir/product/16544/تحقیق-احداث-ساختمان-مسکونی-95-ص/330" class="affsbtpic2"><img src="http://sidaa.ir/HPicturer.ashx?img=11073NjIz.jpg&w=150&h=150&path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-احداث-ساختمان-مسکونی-95-ص" /></a><h5><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://sidaa.ir/product/16544/تحقیق-احداث-ساختمان-مسکونی-95-ص/330">تحقیق  احداث ساختمان مسکونی 95 ص</a></h5> <span>فرمت فایل دانلودی: </span> <b>.zip</b><br /><
1- برای جلساتی که تهیه محتوای مورد بحث بر عهده توست، باید حداکثر روز قبل آماده شود حتی اگر خیلی کم مثلا در حد یک ربع هم زمان می برد، اما چون برای روز جلسه، وضعیت کارها و سرشلوغی ها اصلا مشخص نیست، حتما باید روز قبل از جلسه آماده باشد (تجربه جلسات تهیه شناسنامه مدیریت عملکرد)
2- برای جلساتی که کاری را دیگران باید انجام دهند، اول هفته قبل از جلسه باید پیگیری ها را شروع کرد.
مبانی نظری ابهام نقش

 جهت دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود مبانی نظری ابهام نقش

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) ... و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از مبانی نظری متغیر: ابهام نقش ابهام نقش
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض و ابهام نقش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض و ابهام نقش این فایل مربوط به فصل دوم یک پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد و حاوی 33 صفحه
پیشینه تحقیق و مبانی نظری ابهام نقش

پ
مبانی نظری سند چشم انداز 1404 پیشینه تحقیق و مبانی نظری سند چشم انداز 1404; فرمت: doc; تعداد صفحه: 32. دسته بندی: وورد. نوع فایل: word (doc) قابل ویرایش و اماده ی چاپ یا پرینت میباشد
پیشینه ومبانی نظری تحقیق سند چشم انداز 1404

پیشینه ومبانی نظری تحقیق سند چشم انداز 1404 .. در مبانی علمی چشم انداز به روشن ساختن مفهوم چشم انداز و تبیین تفاوت ها و ...
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سند چشم انداز 1404
دانلود بهترین فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سند چشم انداز 1404.
فایل word
غذای نیمه آماده که با نامهای دیگری مانند غذای آماده پخت، غذای یخ زده، غذای منجمد و غذای مایکروفری هم شناخته می‌شود یکوعده غذایی بسته‌بندی شده منجمد یا سرد است که معمولاً به اندازه مناسب برای یک نفر تهیه می‌شود. غذای نیمه آماده نیمه پخته است و نیاز به آماده سازی و طبخ اندک یا گرم کردن تنها دارد. در ایالات متحده غذای نیمه آماده معمولاً شامل یک برش از گوشت (معمولا گوشت گاو یا مرغ)، سبزیحات مانند نخود فرنگی، هویج، ذرت یا سیب زمینیو گاهی اوقا
مبانی نظری تحریف های شناختی

جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید
دانلود مبانی نظری تحریف های شناختیتحریف های شناختی فایل ورد (word) مبانی نظری تحریف های شناختی (فصل دوم تحقیق) ... برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال  فایل ورد (word) پیشینه ومبانی نظری تحقیق تحریف های شناختی ... اصولا دیدگاه شناختی به افکار و شیوه های حل مسأله کنونی توجه دارددانلود دانلود مبانی و پیشینه نظری تحریف های شناختیا
بازیابی پیام‌های پاک شده روی واتس اپ
از طریق کابل USB، موبایل خودتان را به کامپیوتر شخصی خودتان متصل کنید.
به پوشه‌ای به نام whats app/ Databases بروید.
دو فایل در آنجا به نام‌های msgstore-yyyy..dd..db.crypt وmsgstore.db.crypt وجود دارند.
فایل msgstore-yyyy..dd..db.crypt حاوی تمامی پیام‌های ارسالی و دریافتی در ۷ روز اخیر است.
آنرا در نوت پد یا وورد پد باز کنید تا پیام‌ها را مشاهده کرده و بخوانید.
استفاده از چند اکانت واتس اپ وی یک گوشی
شاید چند گوشی دارید یا می‌خواهید چند اکانت واتس
✳️ استخدام موسسه شریف یار
موسسه شریف یار در #تهران و #البرز جهت توسعه نیروهای خود تعداد 10 نفر افراد واجد شرایط زیر را استخدام می نماید:
کارشناس فروش تلفنی (خانم)توانایی فروش و پشتیبانی قویروابط عمومی و فن بیان قوی، توانایی کار گروهیمتعهد و منضبطآشنا به نرم افزارهای مرسوم اداری مانند Microsoft Office
لطفا رزومه خود را با موضوع قید شده در هر رده شغلی به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمایید.
☎️ 02144972390 jobs@sharifyar.com
 
باغ عروسی در شرق تهران
باغ عروسی 
تشریفات
 استخدام شرکت آرمان صنعت جهان
 
 شرکت آرمان صنعت جهان واقع در #تهران جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:
 
فروشنده پمپ آب
ترجیحا متاهل
دارای تجربه کافی در زمینه مشاوره خرید و فروش انواع پمپ، بوسترپمپ، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی
 
حقوق: پایه (بسته به توانایی‌های فرد) + پورسانت فروش و اضافه کاری
 
متقاضیان واجد شرایط می توانند با اطلاعات درج شده در آگهی تماس حاصل فرمایند.
 
 info@calmoco.com
 09121492201
 
باغ عروسی در شرق تهران
باغ عرو
آماده سازی پوست قبل از وکس کردن گر چه بی اهمیت تلقی می شود اما مهم ترین بخش وکس کردن است . برای آماده سازی پوست ابتدا مطمئن شوید که پوست کاملا تمیز است و هیچ گونه آلودگی یا ذرات اضافی روی آن وجود ندارد. برای این کار ابتدا پوستتان را با پاک کننده ملایم بشویید و سپس 10 تا 15 دقیقه مانده به شروع وکس کردن چند تکه یخ روی پوست بمالید تا شما بعد از وکس کردن جوش نزنید.
اپیلاسیون کار سیار - شماره تماس برای خانم ها: 09140848217
ایجاد مزاحمت از طرف آقایان پیگرد قان
مبانی نظری تحریف های شناختی
جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نماییددانلود مبانی نظری تحریف های شناختی
تحریف های شناختی 
فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحریف های شناختی  مبانی نظری تحریف های
شناختی. تعریف شناخت‌. کلمه شناخت در لغت به معنی عمل یا فرایند دانستن
است. رویکرد شناختی به شخصیت، بر نحوه ای که افراد از محیط و ...مبانی نظری
و پیشینه تحقیق تحریف های شناختی .مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحریف های
شناختی (فصل2). توضیح کوتاه: مب
دانلود PSD آماده بک گراند طراحی عکس عروس و داماد جدید
  دانلود psd آماده بک گراند طراحی عکس عروس و داماد جدید کیفیت 8k . فرمت psd قابل ویرایش با فوتوشاپ تنظیم و تغییر لایه ها کیفیت قابل چاپ بر روی بنر . پوستر و .. برای زیباتر شدن کافیه عکس عروس رو زیر تاج وسط عکس قرار دهید دقیقا همونجایی که لوگو طیب انلاین در عکس همین پست قرار گرفته . البته تاج هم قابل حذف یباشد اگر نخواستین. یه فون دیجیتال بکگراند عالیه واسه طراحی عکساتون. ...دریافت فایل
 استخدام شرکت معتبر صنایع چوب لوکس در تهران
 شرکت معتبر صنایع چوب لوکس جهت تکمیل کادر خود جهت دفتر مرکزی در استان #تهران و کارخانه (جاجرود) اقدام به جذب نیروی کار حرفه ای می نماید:
عناوین شغلیمدیرفروشطراح حرفه اینصاب ماهر کابینتنجار ماهر درب سازی
متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند جهت ارسال رزومه از طریق شماره تلگرام اعلام شده در آگهی اقدام نمایند.
 09011837853 02126455816
 
 
باغ عروسی در شرق تهران
باغ عروسی تشریفات عروسی تشریفات مجالس  خدمات مجا
صاحب دلی برای اقامه نماز به مسجد رفت . نماز گزاران همه او را می شناختند 
خواستند که بعد از نماز بر منبر رود و پند گوید او نیز پذیرفت . 
نماز جماعت تمام شد چشمها همه به سوی او بود . 
مرد صاحب دل بر خواست بر پله اول منبر نشست .
بسم الله گفت و خدا و رسولش را ستود . آنگاه خطاب به جماعت گفت : مردم هر کس از شما که می داند امروز تا شب خواهد زیست برخیزد .
کسی بر نخواست .گفت حالا هر کس از شما که خود را آماده مرگ کرده است برخیزد . کسی بر نخواست 
گفت :شگفتا از شما
مثل شعری قابل تحسین که بی تشویق نیست
هیچ خطی مثل ابروی تو نستعلیق نیست!
چشم هایت مثل اقیانوس آرامی است که
با پریشان بودن من قابل تطبیق نیست
عشق یعنی "جبر "یعنی "احتمال" رفتنت
راه حل زندگی وقتی به جز تفریق نیست
آمدی اما برای رفتنت آماده ام
سرنوشت هیچ موجی تا ابد تعلیق نیست!
هیچ وقت این شاهنامه آخر خوبی نداشت
زندگی با " بی تو" بودن قابل تلفیق نیست
 هیچ چشمی بعد تو شعری به من القا نکرد
هیچ خطی غیر از ابروی تو نستعلیق نیست
#فائزه_محمودی
پروژه آماده افتر افکت ؟
پروژه آماده افتر افکت قابل تنظیم است  پس از بررسی اثر فایل پروژه است. به طور معمول هنگامی که یک طراح حرکت در یک پروژه در After Effects کار می کند، از یک ساختار فایل استفاده می کند که برای دیگران برای سفارشی کردن آن پروژه ایجاد نشده است. در یک فایل پروژه معمولی، عناصر نامعلوم، سازمان ضعیف و ساختار فایل های گیج کننده را مشاهده نمی کنید. از سوی دیگر، قالب ها برچسب، به خوبی سازمان یافته و آسان برای درک هستند.
قالب خوب پروژه
 فرماندار #زرند عنوان کرد:
 با راه اندازی بیمارستان سینا بخش قابل توجهی از مشکلات زرند حل خواهد شد.
به گزارش ندای زرند به نقل از روابط عمومی فرمانداری زرند  حبیب الله خنجری به همراه اعضای شورای تأمین شهرستان در بازدید از بیمارستان سینا  گفت : تاکنون ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، عملیات رنگ آمیزی چهار طبقه بطور کامل اجرا شده و نصب تجهیزات داخلی در حال انجام می باشد و همچنین محوطه بیمارستان یک لایه آسفالت شده است.
خنجری در حاشیه این بازد
‌‏*براى گناهان خود وکیلیم براى اشتباه دیگران قاضى :)
*زندگی تعداد نفسهایی که می کشی نیست، زندگی لحظه هاییه که نفس، تو سینه ت حبس می شه!
‏*محبوب من با تو بودن مثل دوباره متولد شدنه و من هرلحظه با تو بودن رو متولد میشم
‏*معمولا وقتی بهت میگن مغلطه نکن دارن سفسطه میکنن
*‏وقتی من تورو دوست دارم، 
‏لازم نیست نگران کسایی که منو دوس دارن باشی!
*دیگ سال‌هاست تنها چیزی که تغییر میکنه،سنمه...!
‏*اگه دارید کسی رو که با بودنش حرف زدنتون میاد و از انزوا می
 استخدام شرکت زرین دان جنوب
 شرکت زرین دان جنوب (تولید، واردات و توزیع نهاده های کشاورزی) واقع در #تهران جهت تکمیل کادر اداری خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
کارشناس کشاورزیفارغ التحصیل از دانشگاه های دولتیتوانایی در انجام کار عملی و میدانیامکان انجام ماموریت کاریآشنایی با اصول تغذیه و  بیماری های صیفی و سبزیآشنایی با نحوه کاشت، داشت و برداشت صیفی و سبزیآشنایی با چگونگی مبارزه با آفات و علف های هرزکارشناس ارشد کشاورزی (ت
✳️ دعوت به همکاری نیروی IT به صورت نیمه وقت در تهران
 
به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در #تهران نیازمندیم:
 
نیروی IT
دارای سابقه کار
به صورت نیمه وقت
آشنا به امور مربوط به اتوماسیون
آشنا به مدیریت وب سایت
آشنا به مدیریت امور شبکه
آشنا به سخت افزار، نرم افزار
 
متقاضیان گرامی می توانند جهت تکمیل و ارسال رزومه، به اطلاعات درج شده در آگهی مراجعه فرمایند.
 
tahvieharya@gmail.com
09128577012
 
_____________________________
 
باغ عروسی در شرق تهران
باغ عروسی 
تشریفات عروس
بسم الله الرحمن الرحیم
السید الامام الخامنائی حفظه الله :
فكرة تجمع المراكز الثقافیة هی عبارة عن (ربط القلوب و تقویة العزائم)
مع اقتراب ولادة منجی البشریة عجل الله تعالى فرجه الشریف
ملتقى هندسة الجهاد الثقافی یقیم ◀️ التجمع السنوی "السابع" للمراكز الثقافیة 1440
الفئة المستهدفة : اداریات و مدرسات المراكز الثقافیة و الدینیة
محاور البرنامج
1⃣ ملف النقاش : دراسة میدانیة لأهم المشاكل الاجتماعیة مع تنظیمها حسب الاولویات
2⃣ سلسلة المباحث المهد
در این جلسه از یادگیری اسکچاپ چگونگی افزودن آبجکت های آماده به اسکچاپ را  به شما می آموزیم تا هم سرعت طراحی و هم کیفیت رندر طراحیتون بسیار بالاتر بره و حتی شما هم پس از طراحی موارد مختلف طرحتون میتونید اونها رو با دیگران به اشتراک بذارید که در طرح هاشون استفاده کنند و طرح های سه بعدی حرفه ای تری را شاهد باشیم.
در ابتدا از منوی بالا گزینه ی window را باز میکنیم و برای افزودن آبجکت های آماده به اسکچاپ روی گزینه ی ۳d warehouse طبق شکل زیر کلیک میکنیم:
<link rel="stylesheet" href="http://sidaa.ir/css/affcss.css" /><div class="affsbt2 affsbt"><div class="contnr"><a target="_blank" href="http://sidaa.ir/product/17892/تحقیق-پست-و-شبکه-های-فشار-قوی-و-متوسط/330" class="affsbtpic2"><img src="http://sidaa.ir/HPicturer.ashx?img=22003NjUzMzU_.jpg&w=150&h=150&path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-پست-و-شبکه-های-فشار-قوی-و-متوسط" /></a><h5><a target="_blank" href="http://sidaa.ir/product/17892/تحقیق-پست-و-شبکه-های-فشار-قوی-و-متوسط/330">تحقیق  پست و شبکه های فشار قوی و متوسط</a></h5> <span>فرمت فایل دانلودی: </span> <b>.zip</b&
بسم الله الرحمن الرحیم
السید الامام الخامنائی حفظه الله :
فكرة تجمع المراكز الثقافیة هی عبارة عن (ربط القلوب و تقویة العزائم)
مع اقتراب ولادة منجی البشریة عجل الله تعالى فرجه الشریف
ملتقى هندسة الجهاد الثقافی یقیم ◀️ التجمع السنوی "السابع" للمراكز الثقافیة 1440
الفئة المستهدفة : اداریات و مدرسات المراكز الثقافیة و الدینیة
محاور البرنامج
1⃣ ملف النقاش : دراسة میدانیة لأهم المشاكل الاجتماعیة مع تنظیمها حسب الاولویات
2⃣ سلسلة المباحث المهد
۱-غذای آماده می خورید
مصرف غذای آماده بسیار راحت است اما فکر کردید که ارزش آن چیست؟ اول از همه اینکه بسیار سخت است که بخواهیم مواد مغذی یک غذای آماده را تشخیص دهیم.
این مواد فرآوری شده می توانند ویتامین ها، مواد معدنی و مواد مغذی لازم برای کاهش وزن را محدود کنند. و تنها علت این نیست. بیشتر غذاهای آماده نمک بالایی دارند. تقریبا ۷۰ درصد از سدیم در رژیم غذایی استاندارد افراد آمریکایی از غذاهای آماده به بدن می‌رسد. اما مطمئناً این تنها نمک نیست
Unlimited activation key for Nvivo 12
نرم‌افزار اِنویُوُو یک نرم‌افزار کیفی است که شما دوستان می‌توانید برای تحلیل اسناد به‌صورت متن، فایل صوتی و عکس و سایر فرمت‌های دیگر از جمله وورد یا پی‌دی‌اف از آن بهره جویید. توجه داشته باشید که این نرم‌افزار هم‌رده با نرم‌افزارهای مکس کیودا و اطلس تی آی می‌باشد. با توجه به محدودیت‌های دسترسی به لایسنس نرم‌افزارهای آماری کمی و کیفی به‌ویژه نرم‌افزار اِنویُوُو ، از شما دوستان دعوت می‌کنم که از گالری نرم‌اف
⭕تحولات منطقه و جهان با سرعت بسیار زیاد انشا الله به زودی زود این انقلاب متصل به ظهور منجی عالم بشریت خواهد شد ⭕امام خامنه‌ای در جمع فرماندهان سپاه: برای مواجهه با حوادث بزرگ آماده باشید... ⭕دشمن خودش میداند که کارش تمام است و نفس های آخر را میکشد ⭕دشمن چاره ای جزاستفاده ازآخرین برگ برنده خود ندارد و مجبوراست ازآن رونمایی کند... ⭕حال می پرسیم برای این بشارت حضرت آقا ⭕آیا آماده ایم ؟؟؟ ⭕آیا برای جهاد آماده ایم؟؟؟؟ ⭕ایا امام حسین زمانت را
بعد نگاهی به فلورنتینو آریثا انداخت
به آن اقتدار شکست ناپذیرش
به آن عشق دلیرانه اش
عاقبت به این نتیجه رسید که این زندگی است که جاودانه است نه مرگ
از او پرسید:
ولی شما فکر می کنید ما تا چه مدت می توانیم به این رابطه ادامه بدهیم؟
فلورنتینو آریثا جواب را آماده داشت
پنجاه و سه سال و هفت ماه و یازده روز و شب بود که آماده داشت
گفت:
تا آخر عمر
 
عشق در زمان وبا _گابریل گارسیا مارکز
بسم الله الرحمن الرحیم
السید الامام الخامنائی حفظه الله :
فكرة تجمع المراكز الثقافیة هی عبارة عن (ربط القلوب و تقویة العزائم)
مع اقتراب ولادة منجی البشریة عجل الله تعالى فرجه الشریف
ملتقى هندسة الجهاد الثقافی یقیم ◀️ التجمع السنوی "السابع" للمراكز الثقافیة 1440
الفئة المستهدفة : اداریات و مدرسات المراكز الثقافیة و الدینیة
محاور البرنامج
1⃣ ملف النقاش : دراسة میدانیة لأهم المشاكل الاجتماعیة مع تنظیمها حسب الاولویات
2⃣ سلسلة المباحث المهد
 
✳️ استخدام شرکت چمن بازار در تهران
 
شرکت چمن بازار در #تهران افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینماید.
 
منشی (خانم)
آشنا با امور اداری ، ورد ، اکسل ، پاورپوینت
با فن بیان مناسب ، جهت انجام امور اداری و فروش تلفنی با حقوق پایه همراه با کمیسیون فروش
 
متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند از طریق راه های ارتباطی اعلام شده در آگهی اقدام نمایند.
 
pouriakhali@gmail.com
09355557677
 
_____________________________
 
✳️ استخدام یک تولیدی در تهران
 
یک تولیدی در #تهران جهت تکم
آش ترخینه یا سوپ ترخینه از غذاهای محلی استان همدان و استان لرستان و استان کرمانشاه است. سابق بر این ترخینه را در فصل تابستان درست می‌کردند و برای آش زمستان آماده می‌کردند. ترخینه آش نیمه آماده‌ای بوده که برای سریع‌تر آماده شدن در هنگام پخت، آن‌را به صورت نیمه پخته خشک می‌کردند و در مکان خشک و خنک تا زمستان نگه‌داری می‌کرده‌اند. بنابر دانسته‌های من مواد اولیهٔ ترخینه بلغور گندم، دوغ کشک، کمی سبزی، نمک و اندکی زردچوبه است.
ادامه مطلب
با سلام خدمت مهندسین عزیز و عرض تبریک بابت فرارسیدن سال نو.
نرم افزار برش پانچ رو تا بدین جای کار آماده کردم. بدلیل اینکه سایتی که بسته های مورد نیاز نرم افزار رو از اون دانلود میکردیم از طریق آی پی ایران در دسترس نیست، لذا نسخه ای از نرم افزار که قابل نصب روی ویندوزهای ۶۴ بیتی هست رو آماده کردم. از طریق لینک انتهای پست،  داخل گیت هاب من میتونید اون رو دانلود کنید. هم نرم افزار و هم راهنمای اون رو میتونید دانلود کنید.
برای دیدن فیلم های نحوه کا
<link rel="stylesheet" href="http://sidaa.ir/css/affcss.css" /><div class="affsbt2 affsbt"><div class="contnr"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://sidaa.ir/product/15612/تحقیق-آموزش-اکسل/330" class="affsbtpic2"><img src="http://sidaa.ir/HPicturer.ashx?img=11026NTMxMjk_.jpg&w=150&h=150&path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-آموزش-اکسل" /></a><h5><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://sidaa.ir/product/15612/تحقیق-آموزش-اکسل/330">تحقیق  آموزش اکسل</a></h5> <span>فرمت فایل دانلودی: </span> <b>.zip</b><br /><span>فرمت فایل اصلی: </span> <b>.doc</b><br /><span&g
بسم الله الرحمن الرحیم
السید الامام الخامنائی حفظه الله :
فكرة تجمع المراكز الثقافیة هی عبارة عن (ربط القلوب و تقویة العزائم)
مع اقتراب ولادة منجی البشریة عجل الله تعالى فرجه الشریف
ملتقى هندسة الجهاد الثقافی یقیم ◀️ التجمع السنوی "السابع" للمراكز الثقافیة 1440
الفئة المستهدفة : اداریات و مدرسات المراكز الثقافیة و الدینیة
محاور البرنامج
1⃣ ملف النقاش : دراسة میدانیة لأهم المشاكل الاجتماعیة مع تنظیمها حسب الاولویات
2⃣ سلسلة المباحث المهد
طی یه اتفاق عجیب! من از خواب پاشدم و دبدم ۷:۲۵ دقیقه‌ست. بدو بدو رفتم دسشویی و اومدم لباسامو در ایکی ثانیه پوشیدم که برم دانشگاه. قبل اینکه برم، صرفاً جهت افزودن به افتخاراتم، گفتم فلانی ساعتو ببین، ببین تو چند دقیقه آماده شدی. ساعت ۷ و یک دقیقه بود. من در منفی ۲۴ دقیقه آماده شدم :/ چرا چشام انقد چپ شدن!!! 
ولی انقدددد ذوق کردم که خدا میدونه *__* 
✳️ استخدام کارشناس فروش آموزشی کنکور آشنا به سوشال مارکتینگ در تهران
 
موسسه خوارزمی در #تهران جهت تکمیل کادر واحد تخصصی کنکور از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:
 
کارشناس فروش
دارای تجربه در حوزه کنکور و مشاوره تحصیلی و سابقه فروش یا مشاوره بصورت تلفنی با درآمد میلیونی
توانمندیهای لازم برای این واحد:
آشنا به کنکور و ضرایب و کتب درسی
فعال در واحد فروش تلفنی حداقل به مدت 1 سال
فعال در واحد مشاوره آموزش حداقل به مدت 1سال
مسلط به تای
بسم الله الرحمن الرحیم
السید الامام الخامنائی حفظه الله :
فكرة تجمع المراكز الثقافیة هی عبارة عن (ربط القلوب و تقویة العزائم)
مع اقتراب ولادة منجی البشریة عجل الله تعالى فرجه الشریف
ملتقى هندسة الجهاد الثقافی یقیم ◀️ التجمع السنوی "السابع" للمراكز الثقافیة 1440
الفئة المستهدفة : اداریات و مدرسات المراكز الثقافیة و الدینیة
محاور البرنامج
1⃣ ملف النقاش : دراسة میدانیة لأهم المشاكل الاجتماعیة مع تنظیمها حسب الاولویات
2⃣ سلسلة المباحث المهد
بهترین  کانال آموزش طراحی کارت ویزیت الگوهای کارت ویزیت که برای فروش در GraphicRiver موجود است.هر الگوی کارت به محبوب ترین قالبهای چاپ آماده ارائه می شود. قالب های Photoshop (PSD) ، Illustrator (EPS) یا InDesign (INDD) را برای کار با آنها انتخاب کنید.
همه این کارت ویزیت های ممتاز خلاقانه و با سبکی از شرکت های کوچک گرا طراحی شده اند. این پرونده های قالب مجموعه ای منحصر به فرد از کار ساده با ویژگی های حرفه ای دارند که عبارتند از:
قالب های Photoshop ، Illustrator یا InDesignحالت رنگ CMYK با
✳️ استخدام چند ردیف شغلی در شرکت خدمات اینترنتی آرمش
شرکت خدمات اینترنتی آرمش، جهت تکمیل کادر پرسنل خود در منطقه ورامین #تهران نیاز به همکاری با افراد ذیل دارد:
عناوین شغلیکارشناس در زمینه طراحی و انیمیشن سازی کارشناس در زمینه برنامه نویسی کارشناس در زمینه سایت و سئو و کارشناس تبلیغات
⏰ زمان مراجعه جهت مصاحبه حضوری: شنبه تا پنج شنبه، از ساعت 10 الی 16⏰ ساعت تماس: 9 الی 19
متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حا
الماس به تاج میاد نه به سم خر!
 
حالا یه عکس بدون فیلتر اسنپ چت هم داشته باشید اگه گم شدید بتونیم پیداتون کنیم.
-پشت سرم حرف زیاده +بیخیال مردم از ارزوهاشون زیاد حرف میزنن :)
 
از اونا نباشید کواتساب ی عشق دارن تلگرام یعشق دارن اینستا ی عشق دارن.(:
 
تقصیر خودمونه که نمیدونیم اگه همیشه خوب باشیم تکراری میشیم ...!
 
وقتیم داری یکیو اذیت میکنی
از خودت بپرس مگه بت بدی کرده ؟!
 
یه عروسی لاکچری و خاطره انگیز 
باغ عروسی تشریفات عروسی تشریفات مجالس  خدم
بسم الله الرحمن الرحیم
السید الامام الخامنائی حفظه الله :
فكرة تجمع المراكز الثقافیة هی عبارة عن (ربط القلوب و تقویة العزائم)
مع اقتراب ولادة منجی البشریة عجل الله تعالى فرجه الشریف
ملتقى هندسة الجهاد الثقافی یقیم ◀️ التجمع السنوی "السابع" للمراكز الثقافیة 1440
الفئة المستهدفة : اداریات و مدرسات المراكز الثقافیة و الدینیة
محاور البرنامج
1⃣ ملف النقاش : دراسة میدانیة لأهم المشاكل الاجتماعیة مع تنظیمها حسب الاولویات
2⃣ سلسلة المباحث المهد
 دانلود قالب آماده پلاک خودرو
 
لینک دانلود و خرید محصول در پایین همین صفحه
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات : 1
قابل ویرایش و آماده چاپ
 
  اخیراً در شهرهای شاهد تردد خودروهای بدون پلاکی هستیم که مالکان آنها، این خودروها را از خودروسازان داخلی و یا نمایندگیهای برندهای وارداتی تحویل گرفته اند. این خودروهای پلاک نشده به راحتی ساعتها در شهر می‌چرخند، بدون اینکه کوچکترین نگرانی از تخلفی که مرتکب شده‌اند، داشته باشند. مطمئناً شما هم روزانه چند م
 استخدام شرکت سازه های فولادی در تهران
 
 شرکت سازه های فولادی در شهرک صنعتی شمس آباد (استان تهران) جهت تکمیل پرسنل خود در مشاغل زیر دعوت به همکاری می نماید:
 
کارشناس صنایع  
کارشناسی صنایع
حداقل یک سال سابقه کار
تسلط به نرم افزار office
 
کارشناس سیستم ها و روش ها  
کارشناسی صنایع
آشنا به ISO9001-2015
آشنا به زبان انگلیسی
حداقل دو سال سابقه کار
 
کارشناس رنگ  
کارشناسی مرتبط
حداقل دو سال سابقه کار
آشنا با استاندارد ملی 1335 و 10035 و استاندارد بلاست ISO11

تبلیغات

محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مجموعه آثار هنری و قدیمی حدادی سقف من آرامش است sakhtemoonblock نحوه مطالعه مقالات علمی ali_hk7 لوله بازکنی تهران دانلود فایل های آموزشی ENJOY TV بانک اطلاعات خدمات عروسی شبکه اجتماعی فیسنگاه - فیسبوک ایران